Mahasadashivoham tudomanya

Emberitől az Isteniig!

Az ember olyan, mint egy mag; nagy lehetőségek rejlenek benne. Mindannyiunkban megvan a nagyszerű lehetőség a Sadashivatva megtapasztalására és megnyilvánulására. Sadashiva a Vedagamákban felfedte annak tudományát, hogyan juthatunk el a magtól a sugárzó Sadashiváig – „Sadashivoham”. Sadashiva közvetlen képviseletében ezt a tudományt mindenki számára elérhetővé tesszük.

Szent titkok

Hadd osszunk meg néhány alapvető szent titkot.
Az önálló tudatosság (Jeeva) 25 tudatállapoton megy keresztül, nemcsak a mindennap felismert háromon – mély alvás, álom és ébrenlét.

A körülöttünk lévő világ (Jagat) 11 dimenzióban létezik, nemcsak a hosszában, szélességében, mélységében és idejében, amihez általában viszonyulunk.
A legfelsőbbnek (Ishwara), akit általában ISTENNEK nevezünk, 5 aspektusa van, és nem csak a Teremtés, a Működés és a Pusztulás.
Fejtsük ki egy kicsit bővebben a fenti állítások mindegyikét:

Jeeva

Jeeva (egyéni lélek) 25 tudatállapotra képes. Ébrenléti állapot, álomállapot, mély alvási állapot – amikor ezek az állapotok keresztezik egymást, az azt jelenti, amikor az álom átfedésben van a mély alvási állapottal, vagy az ébrenléti állapot átfedésben van az álomállapottal, vagy az álomállapot átfedésben van az ébrenléti állapottal, mint egy átlós állapot. ez a 3 állapot keresztben haladva 9 teret tesz ki. Amikor az álom ébrenlétbe lép, rémálom; amikor az ébrenléti állapot álomállapotba kerül, nappal álmodozik.
A másik két állapot a „minden lehetőség” (Turiya) és a „minden hatalmas” (Turiyatita) állapota. Mindezen öt állapot együttes kereszteződése 25 tudatállapotot hoz létre.

25 tudatállapot, amelyet az egyén átél, ha ezt megértjük, akkor az életünk során átélt szenvedések többsége irreleváns lesz számunkra. Ezeknek a szenvedéseknek nincsen valós létezésük, csupán látszólagos létezés.

Jagat

A modernkori úgynevezett tudomány csak 4 dimenziót, hosszúságot, szélességet, mélységet és időt képes megérteni. De az ősi tudomány, a Sanatana Hindu Dharma részletesen leírja a 11 dimenziót és a 11 dimenzióban létező lényeket.

Hossz, szélesség, mélység, idő és tér – ez az 5 egységdimenzió. Ennek az 5-nek a permutációja és kombinációja, hossz-szélesség idő-tér, szélesség-mélység idő-tér, hosszúság-mélység idő-tér, ezen 5 alapdimenzió különböző permutációs kombinációi alkotják az univerzum 11 dimenzióját.

A tudás és a megértés, még ha intellektuális is, ennek a 11 dimenziónak a megismerése és megértése feleslegessé teszi a mások által okozott szenvedéseket és az általunk másoknak okozott szenvedéseket. Csak az az ember lehet Ashima, azaz erőszakmentes, valóban erőszakmentes, aki megérti a világegyetem 11 dimenzióját.

Ishawara

A Sadashiva, a legfőbb valóság, Ishwara 5 aspektusa a következő:
Teremtés
Működés
Fiatalítás (megsemmisítés)
Csalódás és
Felszabadulás

A Legfelsőbb nem lehet csak ISTEN, teremtő-működtető-romboló. A Sanatana Hindu Dharma, Bhagawan, Brahman, Sadashiva szerinti Legfelsőbbet nem lehet egyszerűen Istennek nevezni. Isten nyugati definíciója teremtő-működtető-romboló, csak 3 szempont. A legfelsőbb valóság hindu megértése teremtő-működtető-romboló-csalódó és felszabadító.

Az élet 2 fő aspektusát a Saraswati-Ganges civilizáción kívül sajnos sehol nem fogadják el. Csak a Saraswati-Ganges civilizáció értette meg a láthatatlan világot. Ha nem fogadjuk el a csalódást, nem érthetjük meg, mi rejtőzik a 4 dimenzión túl, akkor nem érthetjük meg a Valóságot annak teljességében. Isten nem Sadashiva, lehet, hogy létrehozhatjuk az „ISTEN” szó új jelentéstartalmát (GODDL).

Szadasivohám célja

Az egyéni tudat, amely 25 tudatállapoton és a Legfelsőbb Sadashiva (GODDL) 5 aspektusán, az Univerzum 11 dimenzióján, a Jagaton megy keresztül, ha ezeket nem értjük, egy Maya-mátrixot jön létre, amelyben csapdába eshetünk. Ha megérjük, nemcsak a tudást szerezzük meg, hanem a HATALMAT is, hogy mindezekkel játszhassunk.

A tudás hatalmat ad a játszmákhoz. A Maya Mátrix a tapasztalati megértése és Sadashiva állapotának megismerése segít abban, hogy felismerjük, mi magunk vagyunk a Maja Mátrix forrása, megtapaszthatjuk és kifejezhetjük Sadashiva állapotát, kifejezéseit, hatalmának megnyilvánulását, és ez Sadashivoham célja.

Ó, emberiség, megvan a tudomány, amelyet Sadashiva tárt fel. Csak egy inkarnáció képes ezt megfejteni és felhasználóbaráttá tenni. Legjobb esetben mások adhatnak fordítást. Jöjjön el Nithyananda Peethambe, a bengalurui Adheenamba, az otthonomba, hogy megtapasztalhassa Sadashivohamot és teljesíthesse életcélját. Amikor megtapasztalja Sadashivatvát, otthon érzi magát bárhol is legyen. Nemcsak Sadashivatvat fogja megnyilvánítani, hanem másokat is lehetővé tesz, hogy megnyilváníthassák Sadashivatvájukat.

Nézze meg ezt a videót, hogy többet tudjon meg: